Bài đăng

Sự lớn mạnh của thai nhi theo tuần và má cần quan tâm vài điều để sự hình thành và tăng trưởng của thai nhi thấp nhất?

Mang thai may tuan thi buoc phai uong sua bau va dong sua bau cho ba bau 2 thang dau co thai